Liên kết trang Blog

Liên kết trang

Liên kết Website

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (phthphuong@yahoo.com.vn)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang web Phòng GD-ĐT Thuận An như thế nào ?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Đơn giản

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_9__Doi_song_nguoi_nguyen_thuy_tren_dat_nuoc_ta__Lich_su_6__Phuong_phap_hoc_thong_minh.flv Cha_Me_Tinh_Tham.flv Niem_Vui_Theo_Dau_Chan_Nguoi__Ly_Hai.flv Vang_Sang_Trong_Dem.flv 10660305_278556279008658_7791204866367793035_n.jpg 14355544_1810551845857474_6346866713191374648_n.jpg 2.jpg IMG_52062.jpg IMG_52061.jpg IMG_52041.jpg 10012013043.jpg Hoa1.jpg Picture_032.jpg Picture_0251.jpg Picture_0311.jpg Picture_0281.jpg Picture.jpg Sinh_san_moc_choi_o_thuy_tuc__YouTube.flv Trung_bien_hinh__YouTube.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chức năng chính 1

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kế hoạch công tác pháp chế

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Tấn Phước
  Ngày gửi: 09h:03' 28-10-2015
  Dung lượng: 66.0 KB
  Số lượt tải: 13
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  THỊ XÃ THUẬN AN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC

  Số: /KH-THĐ An Thạnh, ngày … tháng 10 năm 2015

  KẾ HOẠCH
  THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ
  NĂM HỌC 2015 - 2016

  Căn cứ hướng dẫn số của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016 về công tác pháp chế,
  Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, trường THCS Trịnh Hoài Đức đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 2015-2016 về công tác pháp chế như sau:
  I. NHIỆM VỤ CHUNG:
  - Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.
  - Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
  - Kiện toàn tổ chức biên chế, bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong đội ngũ Cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường.
  II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
  1. Kiện toàn tổ chức pháp chế:
  - Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và năng lực của cán bộ, Hiệu trưởng ra quyết định cô Nguyễn Thị Lan Oanh, cán bộ Văn thư theo dõi thực hiện công tác pháp chế của đơn vị.
  - Có kế hoạch tổ chức cho cán bộ làm công tác pháp chế được tập huấn,bồi dưỡng nghiệp vụ khi các cơ quan chuyên môn tổ chức.
  2. Công tác xây dựng pháp luật:
  Thực hiện tốt việc triển khai lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác của các cơ quan cấp trên theo yêu cầu. Chủ động phát hiện và có ý kiến kịp thời các điểm bất hợp lý trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.
  3. Công tác kiểm tra, xử lí rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật: 
  - Thực hiện nghiêm túc việc ban hành văn bản theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ ngày 06/5/2005 và Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.
  - Quản lý văn bản đi, đến , lập sổ đăng ký văn bản đi, văn bản đến theo mẫu quy định tại Công văn số 425/VTLTNN-NVTW ngày 15/7/2005 của Cục Lưu trữ Nhà nước về Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến; Văn bản số 139/VTLTNN-TTTH ngày 14/3/2009 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến.
  - Việc quản lý văn bản phải thống nhất giữa nhân viên văn thư và lãnh đạo nhà trường; đối với văn bản đến, nhân viên văn thư phải tiếp nhận, phân loại, vào sổ đăng ký và chuyển giao cho Hiệu trưởng kịp thời trong ngày; Khi nhận văn bản đến Hiệu trưởng phải có trách nhiệm giải quyết kịp thời đúng thời gian quy định. Đối với văn bản đi, phải kiểm tra chặt chẽ về thể thức, hình thức, kỹ thuật trình bày, vào sổ đăng ký văn bản trước khi ban hành và được lưu giữ 01 bản tại bộ phận văn thư của đơn vị.
  - Hàng năm tiến hành xây dựng báo cáo về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lí với cấp trên.
  4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:
  - Xây dựng kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật; Triển khai có hiệu quả hế hoạch thực hiện đề án “ Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2014- 2016.
  - Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh trong nhà trường.
  - Tiếp tục rà soát, kiểm tra, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên. Tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ giáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ
   
  Gửi ý kiến