Liên kết trang Blog

Liên kết trang

Liên kết Website

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (phthphuong@yahoo.com.vn)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang web Phòng GD-ĐT Thuận An như thế nào ?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Đơn giản

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_9__Doi_song_nguoi_nguyen_thuy_tren_dat_nuoc_ta__Lich_su_6__Phuong_phap_hoc_thong_minh.flv Cha_Me_Tinh_Tham.flv Niem_Vui_Theo_Dau_Chan_Nguoi__Ly_Hai.flv Vang_Sang_Trong_Dem.flv 10660305_278556279008658_7791204866367793035_n.jpg 14355544_1810551845857474_6346866713191374648_n.jpg 2.jpg IMG_52062.jpg IMG_52061.jpg IMG_52041.jpg 10012013043.jpg Hoa1.jpg Picture_032.jpg Picture_0251.jpg Picture_0311.jpg Picture_0281.jpg Picture.jpg Sinh_san_moc_choi_o_thuy_tuc__YouTube.flv Trung_bien_hinh__YouTube.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chức năng chính 1

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  De thi HKII - 2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Hoàng Thị Nga, Nguyễn Thị Hoàng Oanh
  Người gửi: Nguyễn Thành Phương (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:35' 17-05-2013
  Dung lượng: 321.5 KB
  Số lượt tải: 352
  Số lượt thích: 0 người
  ENGLISH 6 - FINAL TEST

  TEST SPECIFICATION:  LANGUAGE FOCUS/ SKILL
  TOPIC
  INPUT
  TEST STYPE
  NO. OF ITEMS
  
  Grammar And Vocabulary
  - some or any.
  - Present simple tense.
  - Present progressive tense.
  -The near future.
  -wh- question
  -comparison of short adjectives
  - Gapped sentences
  - Multiple choice
  Items: 12

  0.25 mark for
  12 items
  
  
  
  
  
  
  
  Reading
  -Read and choose True or False.

  -Read and fill in the blanks
   Paragraph (50-70 words)
  -Paragraph (50-70 words)
  - Choose True or false
  Items:8 items
  - Items:4 items
  0.25 mark for
  12 items
  
  Writing
  -Arrange in order.
  -Supply the correct form of the verb.
  -Write question for the underlined words.
  -Turn into negative and interrogative.
  - word cues.
  -the sentences
  
  - building sentences

  0. 5 mark for
  4 items
  
  Listening
  - Listen for specific information
  -Matching.
  -Fill in the blank.

  - Complete the sentences

  0.25 mark for 8 items

  
  

  Trường THCS Châu Văn Liêm ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2012-2013
  MÔN : TIẾNG ANH LỚP 6
  Thời gian : 45 phút ( không tính thời gian phát đề)

  I. VOCABULARY AND GRAMMAR:
  Choose the correct answer (3ps)
  1/ I don’t have ………..apples but I have ………..oranges.
  a. any - some b. any - any c. some - any
  2/ Lan is …………aerobics.
  a.playing b. doing c. skipping
  3/ My sister ……………………late for school
  a. is never b.never is c. always is
  4/ Lan sometimes ………….. sailing in the fall.
  go b. is going c. goes
  5/ ……..are you going to do this summer vacation?
  a.When b. What c. Which
  6/ / I am ………… to visit Nha Trang.
  a. go b. to go c. going
  7/ ………..are you going to stay? - For a week.
  a. How long b. How c. When
  8/ Let’t …………. swimming. It’s so hot today.
  a. to go b. going c. go
  9/ ……………. do you go swimming? - Once a week.
  a. How b. How often c. What
  10/ Laura is from.................... She’s Canadian.
  a. Canada b. Vietnam c. America
  11/ The Mekong River is …………….. than the Red River.
  a. long b. longer c. longest
  12/Phanxipang is the …………..mountain in Vietnam.
  a. high b. higher c. highest
  II. READING: (3ps)
  1.Read the passage and write (T) or ( F) for each of the sentences below.
  Nam and his family are going on vacation this summer. First,they are going to visit Ha Long Bay. They are going to travel by train. They are going to take some photographs. After that, they are going to visit Hanoi. They are going to stay there for a week. On the way back to Ho Chi Minh city, they are going to visit Hue to see the citadel.
  * True or false: (1p)
  13/Nam is going to visit Hanoi first. ………
  14/Nam and his family are going to travel by plane. ………
  15/They are going to take some photographs. ………
  16/They are going to stay in Hanoi for one month. ………
  2/Fill in the blanks with one suitable word to complete the passage.( 2ps)
  are go cold but are night seasons winter
  
   There are four (17)…………in a year. They(18)………..spring, summer,fall and (19)………….. In the spring, the weather is usually warm. Sometimes it is cold (20)……..not very cold. There (21)……….. many flowers in the spring. In the summer, the day is long and the night is short. People often (22)………..swimming in this season. The fall is the season of fruits. In the winter, it’s usually very (23)…………. The day is short and the(24) ……….. is long.
  III. WRITING:
  Do as directed: (2ps)
  25/do/ it/ cold/ is/ what/you /do/ often /when? ( Arrange in order to have meaningful sentence.)
  26/ I (visit) ……………………..Vung Tau tomorrow.( Supply
   
  Gửi ý kiến